Інформація абітурієнтам

Кафедра банківського і страхового бізнесу
запрошує на навчання на 2023/2024 н. р.
для здобуття освітнього ступеня
МАГІСТР
денної та заочної форм навчання
за освітньо-професійною програмою «Банківський бізнес і фінансові технології»

Освітній ступінь магістр
за освітньо-професійною програмою «Банківський бізнес і фінансові технології» (спеціальність "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок")
Ліцензований обсяг: 40 осіб денної та 20 осіб заочної форми навчання
Термін навчання: 1,4 роки

Умови прийому на навчання за освітнім ступенем МАГІСТР:

 • наявність диплома з освітнім ступенем бакалавра або спеціаліста з будь-якої спеціальності;
 • складання вступних випробувань, передбачених для спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" (програми вступних випробувань розміщені на сайті Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою Львівського національного університету імені Івана Франка).

  УВАГА! В умовах воєнного стану МОЖЛИВІ ЗМІНИ! Стежте за актуальною інформацією на сторінці Приймальної комісії ЛНУ імені Івана Франка.

Додаткова інформація щодо правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2023 році розміщена на сайті Львівського національного університету імені Івана Франка.

Довідкова інформація:
bsb.franko@ukr.net
https://www.facebook.com/bsb.lnu
м. Львів, просп. Свободи, 18, 3-й поверх, кімн. 302
Кафедра банківського і страхового бізнесу
тел. (032) 239-45-89
На час адаптивного карантину найкраще звертатися за мобільним телефоном:
моб. 067-726-36-77
або в Telegram:

Зв'яжіться з нами через Telegram

Поширені запитання (FAQ)

Який термін навчання?
Термін навчання на магістратурі "Банківський бізнес і фінансові технології" становить 1 рік і 4 місяці

Чи є у вас бюджетні місця?
Так, у нас є бюджетні місця

Які умови прийому?

 • наявність диплома з освітнім ступенем бакалавра або спеціаліста з будь-якої спеціальності;
 • складання вступних випробувань передбачених для спеціальності "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" (програми фахових вступних випробувань розміщені на сайті Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою Львівського національного університету імені Івана Франка).
 • Де я можу дізнатись більше про терміни подачі документів?
  Більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Львівського національного університету імені Івана Франка

  Які предмети я буду вивчати на магістратурі?
  Монетарне політика.
  досліджує види та режими монетарної політики, особливості застосування монетарних інструментів у регулюванні макроекономічних процесів, висвітлює механізми взаємодії монетарної політики з фіскальним та кон’юнктурним регулюванням.

  Фінансові технології на ринку банківських металів
  Досліджуватимемо сутність ринку банківських металів, його види та основні напрями інвестицій у банківські метали. Розглядатимемо зміст діяльності Fintech-компаній на ринку банківських металів. Обговоримо проблеми впровадження фінансових технологій на ринку банківських металів в Україні. Порівнюватимемо рівень насичення фінансовими технологіями ринку банківських металів у різних країнах світу.

  Е-маркетинг у банку
  Під час навчання студенти проаналізують Е-маркетинг та спробують переоцінити його роль у банку. Навчатимуться маркетингових інструментів та застосовуватимуть їх у розробці власної маркетингової кампанії.

  Цифрове страхування
  Курс дає можливість студентам вивчити особливості цифрового страхування та розвиток страхових компаній в умовах діджиталізації економіки та суспільства.

  Міжнародні розрахунки та валютні операції
  Предмет присвячений вивченню способів розрахунків за зовнішньоекономічними договорами, міжнародного кредитування та виконання операцій на валютному ринку

  Проєктне фінансування
  Курс дозволяє ознайомитися з головними джерелами фінансування інвестиційних проектів, доступними в Україні та за кордоном

  Банківські продукти у цифровій економіці
  Під час вивчення дисципліни ми дослідимо, які послуги пропонують банки підприємствам і фізичним особам і технології, за допомогою яких клієнти їх отримують

  Кредитний менеджмент і цифрові технології
  Ви дізнаєтесь про організацію та управління кредитною діяльністю в банку; основні дії працівників банку на всіх етапах кредитного процесу; причини виникнення проблемних кредитів тощо. Ви зможете проаналізувати сучасні цифрові технології та новітні програми, які використовують банки для кредитування, виявити можливості дистанційного обслуговування кредитної операції, приймати правильні рішення щодо кредитування, оцінювати кредитні ризики та ін.

  Іпотечне кредитування
  Ви дізнаєтесь про умови та порядок видачі та погашення іпотечних кредитів у банку; права й обов’язки позичальника і кредитора; умови кредитного й іпотечного договорів; співпрацю між учасниками іпотечного ринку (позичальником, кредитором, оцінювачем, страховою компанією, інвестором тощо) та ін. Ви зможете проаналізувати різні державні програми іпотечного кредитування в Україні та визначити можливість отримання пільгового іпотечного кредиту.

  Міжнародний банківський бізнес
  Ви дізнаєтесь про стан розвитку банківського бізнесу в світі, структуру та функції міжнародних органів регулювання банківської діяльності, функціонування офшорних зон, вимоги міжнародних органів щодо запобігання відмивання коштів, сучасний стан функціонування іноземних банків в Україні. Ви зможете проаналізувати структуру власності банківської системи України та визначити ефективність діяльності вітчизняних банків і банків з іноземним капіталом.

  Інвестиційне кредитування
  Ви дізнаєтесь про види інвестиційних проектів, які кредитують банки в Україні; порядок організації процесу інвестиційного кредитування в банку; умови прийняття забезпечення від позичальників при інвестиційному кредитуванні. Ви зможете розраховувати ціну банківського інвестиційного кредиту; обчислювати показники ефективності інвестиційних проектів; визначати можливість отримання податкового інвестиційного кредиту тощо.

  Захист інтелектуальної власності
  Ви дізнаєтесь про види інтелектуальної власності в Україні, структуру державної системи захисту прав інтелектуальної власності, найбільш поширені порушення прав інтелектуальної власності та особливості захисту авторського права, права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок тощо. Ви зможете визначати порушення та захистити свої права інтелектуальної власності відповідно до законодавства України тощо.

  Інноваційний розвиток банку
  Навчальна дисципліна формує у студентів знання стратегій виходу банків з кризового стану на основі впровадження інновацій; оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу банків та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощування; розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності інноваційного розвитку банківських установ.

  Фінансовий менеджмент 
  Цей курс дає змогу дізнатися як управляти фінансами банку для забезпечення його стабільності і розвитку. Для цього розглядаються інструменти управління різними активами, власним капіталом та зобов’язаннями банку, а також його прибутковістю, ліквідністю та ризиками.

  Управління банківським бізнесом
  Цей курс дає змогу дізнатися як ефективно управляти банком як бізнесом. Розглядається головні принципи, методи, моделі та стратегії управління банківським бізнесом, система вищих органів корпоративного управління банком, міжнародний механізм оцінки та контролю стану розвитку банківського бізнесу.

  Банківський менеджмент
  Цей курс орієнтований на потенційних керівників і дає змогу дізнатися як ефективно управляти банком. Розглядаються такі блоки управління як підбір організаційної структури банку, система планування, управління персоналом і безпекою, внутрішній контролінг процесів, формування стратегії розвитку банку.

  Управління бізнесом
  Цей курс дає змогу дізнатися як обрати ідею для відкриття власного бізнесу, як визначити його потенційну прибутковість, якими маркетинговими заходами долати конкуренцію, як стимулювати продаж розробленого продукту, як організувати ефективну команду, забезпечити зростання і масштабувати бізнес.

  Фінанси у цифровій економіці
  В курсі ми розберемося в сучасних цифрових фінансових технологіях, поговоримо про платіжні системи України та світу, визначимо роль фінтеху у розвитку економіки України та її місце на світовій карті фінансових технологій

  Ринок фінансових послуг
  В курсі ми будемо вивчати економічні відносини, які виникають між учасниками фінансового ринку у процесі здійснення на ньому операцій із фінансовими активами та механізми перерозподілу ресурсної бази з допомогою фінансових посередників.

  Залишилися запитання?
  Телефонуйте: 0634436243
  Пишіть в телеграмі: @Andriy_Kovalyuk
  Андрій Ковалюк, доцент кафедри банківського і страхового бізнесу.