Працівники кафедри

 

Завідувач кафедри, д.е.н., професор Реверчук Сергій Корнійович

Наукові інтереси – методологія наукових досліджень, сучасні зарубіжні банківські системи, банківські кризи в умовах циклічності, фінансово-економічна безпека суб’єктів підприємництва.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Методи наукових досліджень", "Науковий семінар", "Грошово-банківські системи", "Гроші та банківництво".

Зв'яжіться зі мною електронною поштою

 

д.е.н., професор Лобозинська Софія Миколаївна

Наукові інтереси – монетарне регулювання економіки, державне регулювання фінансових ринків, теорія і практика обліку і аудиту фінансових установ, фінансовий контроль господарської діяльності.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Облік і оподаткування у банках", "Облік і аудит у банках", "Монетарна політика", "Державне регулювання цифровізації банківської системи", "Управління персональними фінансами".

Зв'яжіться зі мною електронною поштою

 

д.е.н., професор Владичин Уляна Володимирівна

Наукові інтереси – діяльність банків з іноземним капіталом, державне регулювання іноземного банківництва, теорія та практика банківського кредитування, розвиток іпотечного кредитування, банківський аналіз.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Аналіз банківської діяльності", "Кредитний менеджмент і цифрові технології", "Іпотечне кредитування", "Інвестиційне кредитування", "Міжнародний банківський бізнес".

Зв'яжіться зі мною електронною поштою

 

д.е.н., професор Скоморович Ірина Георгіївна

Наукові інтереси - історія грошей і банківської справи, еволюція грошових систем, банківська справа.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Історія та філософія грошей і банківництва", "Банківські продукти", "Банківські операції", "Проєктне фінансування", "Міжнародні розрахунки і валютні операції".

Зв'яжіться зі мною електронною поштою

 

к.е.н., доцент Фалюта Андрій Володимирович

Наукові інтереси – управління фінансовою стабільністю банків; управління економічною безпекою банківської системи.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Фінансовий менеджмент у банку", "Банківське регулювання та нагляд", "Банківський менеджмент", "Управління банківськими ризиками".

Зв'яжіться зі мною електронною поштою

 

к.е.н., доцент Ковалюк Андрій Олексійович

Наукові інтереси – функціонування фінансового посередництва в неусталених господарських системах, проблеми реструктуризації банків.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Банківська система", "Платіжні системи і криптовалюти", "Фінанси у цифровій економіці", "Теорія економічної конкуренції", "Фінансово-технологічна та інституційна реструктуризація бізнесу".

Зв'яжіться зі мною електронною поштою

Зв'яжіться зі мною через Telegram

 

к.е.н., доцент Іршак Олеся Степанівна

Наукові інтереси – прогнозування розвитку банківської діяльності, оподаткування банківської діяльності в Україні та світі, особливості управління податковою безпекою підприємств, інвестиційна діяльність банків, розвиток фінансових посередників в Україні тощо.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Гроші та банківництво", "Інноваційний розвиток банку", "Прогнозування банківської діяльності", "Корпоративне управління", "Бюджетний менеджмент", "Оподаткування банків", "Технології прогнозування банківського бізнесу", "Е-корпоративне управління".

Зв'яжіться зі мною електронною поштою