Про ІІ Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію "Фінансовий бізнес в Україні та світі: маркетингові особливості та закономірності"

13 жовтня 2022 року кафедрою банківського і страхового бізнесу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка проведено ІІ Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію "Фінансовий бізнес в Україні та світі: маркетингові особливості та закономірності".

Метою проведення конференції було презентація результатів наукових досліджень та міжнародний обмін досвідом у сфері розвитку фінансового бізнесу в Україні та світі, особливостей та закономірностей використання маркетингових інструментів у сфері фінансових послуг, розгляд наукових та практичних проблем функціонування фінансового бізнесу в умовах воєнного стану, взаємовідносин фінансового бізнесу та держави.

Науковці та практики, аспіранти та студенти виступили з доповідями щодо дії класичних принципів фінансового менеджменту в військових умовах господарювання в Україні, цифрових змін у регулюванні та нагляді за фінансовим ринком ЄС, управління витратами сільськогосподарських підприємств в умовах війни, особливостей діяльності необанків в умовах війни в Україні, сучасних тенденцій розвитку інноваційних технологій у страховій системі України, інноваційного потенціалу класичних банків та необанків, формування маркетинг-орієнтованої організаційної структури банку, вірусного маркетингу на ринку банківських послуг України та ін.

У ході проведення конференції відбулось жваве обговорення актуальних питань сьогодення, проблем та перпектив розвитку фінансового бізнесу, використання інноваційних підходів та маркетингових інструментів у реформуванні вітчизняної фінансової системи.

Організаційні внески учасниками конференції було повністю спрямовано у благодійні фонди на підтримку ЗСУ.

Кафедра банківського і страхового бізнесу щиро дякує всім учасникам за співпрацю, бажає мирного неба, успіхів і вагомих здобутків в освітній і науковій діяльності.

Збірник матеріалів конференції