Обговорення збірника конференції "Фінансовий бізнес в Україні та світі:стан, проблеми і перспективи розвитку"

Збірник тез виступів включає 87 дописів, серед них понад 20 авторів є докторами наук. Також надіслали тези науковці з Німеччини, Польщі, Фінляндії, США, Туреччини.
Значний прошарок учасників – це студенти-магістранти – біля 30 %. Серед популярних тем виявились: криптовалюта, банківський бізнес, страховий бізнес, конкурентоспроможність, фінансове посередництво, соціальне підприємництво, фондова біржа, корпоративна культура, асиметричність інформації, іноземне банківництво, фінансове консультування, ринок цінних паперів, безпека фінансового бізнесу, фінансова поведінка тощо.

На мій погляд, початок зроблено і кафедра БСБ, збагачена власним досвідом, має готуватись до організації наступної другої наукової конференції – у 2020 р.

Сергій Реверчук,

д.е.н., професор, завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу
Львівського національного університету імені Івана Франка

* * * * *

Сьогоденні реалії і перспективи фінансового бізнесу

Збірник праць провідних вітчизняних і зарубіжних науковців «Фінансовий бізнес в Україні та світі: стан, проблеми і перспективи розвитку» є поєднанням цілого ряду цікавих ідей, аналітичних оглядів, теоретичних міркувань, що є квінтесенцією сучасної економічної думки з приводу фінансового сектору як ключової рушійної сили руху грошей, капіталів і кредитів в економіці.

О. В. Дзюблюк,

д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету

Читати повний текст»»».

* * * * *

Цікавими з практичної точки зору є матеріали, присвячені комплексній оцінці конкурентоспроможності ринку банківських послуг (Шірінян А. С., Шірінян Л. В.) та ціновим аномаліям на криптовалютному ринку (Пластун О. Л.).

І. Г. Скоморович,

д.е.н., доцент, професор кафедри банківського і страхового бізнесу
Львівського національного університету імені Івана Франка