Цибульська Наталія Богданівна

Кандидат економічних наук, асистент кафедри банківського і страхового бізнесу.

Біографія:

Народилася в селі Мацошин Жовківського району Львівської області. Закінчила Львівський економічний бізнес-коледж (2003), економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю "Облік і аудит" (2004).

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію («Рейтингові системи оцінки банківської діяльності в Україні»).

З 2004 року – старший лаборант, асистент (за сумісництвом) та здобувач кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси - рейтингування банківських установ, формування ринку рейтингових послуг, облік і звітність банків.

Вибрані наукові публікації:

1. Турчин Н. Б. Види та значення рейтингів у банківській діяльності / Н. Б. Турчин // Наук. вісн.: зб. наук.-техн. праць. – Л. : НЛТУУ, 2007. Вип. 17.2. – С. 224–229.
2. Турчин Н. Б. Особливості та проблеми рейтингових агентств в банківництві України / Н. Б. Турчин // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. зб. / за ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту імені В. Стефаника, 2007. – Вип. ІІІ. – С. 114–118.
3. Турчин Н. Б. Рейтингові методики оцінювання надійності банківської діяльності / Н. Б. Турчин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. економічна. – 2007. – Вип. 37(2). – С. 359–362.
4. Турчин Н. Б. Розвиток ринку рейтингових послуг в Україні / Н. Б. Турчин // Зб. Львів. комерційної академії. Сер. економічна (Вип. 27). – Л. : Вид-во Львів. комерційної академії, 2007. – С. 196–204.
5. Турчин Н. Б. Економічна сутність та функціональне значення банківських рейтингів / Н. Б. Турчин // Наук. вісн.: зб. наук.-техн. праць. – Л. : НЛТУУ, 2007. Вип. 17.6. – С. 212–217.
6. Турчин Н. Б. Еволюція розвитку банківських рейтингів / Н. Б. Турчин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. економічна (Вип. 40). – Л., 2008. – С. 249–251.
7. Турчин Н. Б. Зарубіжні рейтингові системи оцінки банківської діяльності та їх особливості / Н. Б. Турчин // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. Хмельницьк. екон. ун-ту. – Хмельницький : ПВНЗ “Хмельницький економічний університет”, 2008. – Вип. 3(11). – С. 90–94.
8. Цибульська Н. Б. Перспективи розвитку рейтингових систем у банківській діяльності України / Н. Б. Цибульська // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. економічна. Спецвип. 29 (Ч. 2). – Ужгород : [б. в.], 2010. – С. 337–340.
9. Цибульська Н. Б. Регулювання діяльності рейтингових агентств зарубіжних країн та можливості його застосування в Україні [Електронний ресурс] / Н. Б. Цибульська // Економіка. Управління. Інновації. – 2012. – № 1(7). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/2012_1/PDF/12tsnbvy.pdf
10. Цыбульская Н. Б. Международный опыт формирования рынка рейтинговых услуг / Н. Б. Цыбульская // Экономика и предпринимательство. – Москва, 2013. – № 12 (Ч. 2). – С. 213–217.
11. Цыбульская Н. Методика рейтинговой оценки надежности банков / Н. Цыбульская // Банкаўскі веснік. – 2014. – № 1 (606). – С.44–49.
12. Цибульська Н. Б. Розвиток банківського рейтингування в Україні / Н. Б. Цибульська // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове видання Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського (Вип. 2). – Миколаїв, 2014. – С. 1188–1191.