І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Banking, Insurance, Finance Conference”

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

«BIFCON’13: Banking, Insurance, Finance Conference»

яка відбудеться 29 березня 2013 року
у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Конференція проходитиме у дистанційному форматі.
До участі запрошуються викладачі ВНЗ, молоді вчені, аспіранти, студенти та здобувачі.

Організаторами конференції є:
• Кафедра банківського і страхового бізнесу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
• Економічний науковий клуб студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених.

У рамках конференції планується робота за наступними тематичними секціями:
• Секція 1. Безпека фінансового бізнесу в глобалізованій економіці.
• Секція 2. Розвиток вітчизняного фінансового підприємництва в умовах глобалізації.
• Секція 3. Система державних фінансів крізь призму національної безпеки.
• Секція 4. Інформаційні технології в фінансовому бізнесі в умовах глобалізації.
• Секція 5. Фінансовий менеджмент діяльності суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграційних процесів.
• Секція 6. Обліково-статистичні процедури відображення фінансової інформації в діяльності підприємства.
• Секція 7. Маркетингові комунікації в фінансовому секторі в умовах глобалізації.

Робочі мови конференції:
• українська;
• англійська;
• російська;
• польська.

Контрольні дати конференції:
• з 28 лютого до 23:59 25 березня 2013 року - реєстрація та прийом матеріалів тез доповідей;
• до 18:00 28 березня 2013 року - прийом та опрацювання паперових варіантів заявок на участь;
• 28 березня 2013 року - розгляд і опрацювання заявок на участь;
• 29 березня 2013 року - відкриття конференції;
• 30 березня - 30 квітня 2013 року - опрацювання матеріалів тез доповідей та макетування збірника тез доповідей конференції.

Умови участі у конференції та публікування у збірнику тез доповідей конференції:
Для участі у конференції необхідно, дотримуючись контрольних дат конференції, заповнити реєстраційну форму (сторінка «Реєстрація»), підвантажити у відповідне поле форми файл тез (файл MS Word 97-2003) і представити в оргкомітет (особисто або поштою) роздруковану та підписану заявку на участь у конференції.
Заявка на участь надходить на електронну пошту учасника у згенерованому системою повідомленні.
Будьте уважними при заповненні реєстраційної форми та ретельно перевіряйте дані, які вводите!
Для участі у конференції приймаються лише не опубліковані раніше тези. Один автор може подати одну одноосібну роботу і одну роботу в співавторстві. Для кожної доповіді необхідно заповнювати окрему реєстраційну форму. При повторному створенні заявки, усі попередні заявки будуть відхилені та видалені.
Матеріали, які надані без заповнення реєстраційної форми (зокрема на компакт-дисках, флеш накопичувачах, дискетах, електронною поштою), розглядатися не будуть. Матеріали, які не відповідають вимогам, або не представлені у встановлений термін, відхиляються.
Матеріали доповіді не редагуються, за науковий зміст і викладення матеріалу несуть відповідальність автор та його науковий керівник. Оргкомітет залишає за собою право повернути авторам подані матеріали для доопрацювання та усунення недоліків.

Перебіг опрацювання Вашої заявки Ви можете переглянути на сторінці «Учасники».
За результатами конференції буде випущено друковану та електронну версії збірника тез доповідей. Електронні версії збірника тез доповідей та програми конференції буде розміщено у вільному доступі на сайтах www.bsb.lviv.ua та econom.lnu.edu.ua

Кроки подачі заявки
• Завантажити зразок файлу тез доповідей Conference_Template.doc, і замінити відповідні поля на текст. Це можна зробити, скопіювавши частину тексту у Вашому файлі і вибрати "Сохранить только текст" у файлі зразку, або набирати текст тез відразу у файлі-зразку. Додавати, змінювати чи знищувати стилі заборонено. Для форматування тексту використовувати тільки стилі файлу-зразка.
• Після підготовки файлу з тезами, вибираємо пункт «Реєстрація», заповнюємо необхідні поля і вибираємо файл із тезами на Вашому комп'ютері. Після перевірки достовірності інформації вибираємо "Дані правильні, відправити запит", або "Дані невірні, виправити їх", якщо помітили помилку. Після реєстрації на електронну пошту учасника у згенерованому системою повідомленні надходять заявка на участь.
• Роздрукувати заявку на участь, яка підписується автором та його науковим керівником.
• Заявку необхідно представити особисто у кімн. 8 (коридор за ксероксом), або у кімн. 302 (Кафедра БСБ), або відправити поштою на адресу оргкомітету.

Вимоги до оформлення тез:
• відповідно до стилів файлу Conference_Template.doc (доступний на сторінці «Зразок тез»);
• формат сторінки A4 (210х297 мм), поля - 20 мм, шрифт - Times New Roman 9, міжрядковий інтервал – 1. Приймаються тези обсягом 1–1,5 сторінок (відповідно до вказаного формату і вимог);
• форматування здійснювати лише за допомогою вбудованих стилів. Забороняється змінювати стилі у файлі;
• приймаються лише файли формату Microsoft Word 97–2003 (.doc);
• тези повинні бути переглянуті і рекомендовані до друку науковим керівником, що засвідчується його підписом на заявці;
• допускається не більше трьох співавторів для кожної доповіді;
• тези повинні передавати основний зміст доповіді і включати: постановку проблеми в загальному вигляді; формулювання завдання (мети) дослідження і обґрунтування його актуальності; наукову новизну у порівнянні з відомими роботами; короткий виклад розв’язку поставленої задачі; висновки, що містять основні отримані результати.

Адреса оргкомітету конференції:
79008, Львів, пр. Свободи 18, економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка,
кімн. 302 (Кафедра БСБ)
кімн. 8 (Економічний науковий клуб)
Телефони:
+38(032) 239-45-89 (Кафедра БСБ)
+38(032) 239-43-42 (Економічний науковий клуб)
E-mail: bifcon@bsb.lviv.ua
Internet: http://econom.lnu.edu.ua
http://www.bsb.lviv.ua
Контактні особи:
+38(068)504-28-64 Ковальчук Андрій, координатор з питань проведення конференції.
+38(063)443-62-43 к.е.н., доц. Ковалюк Андрій Олексійович, відповідальний за проведення конференції.

Інформаційний листок конференції