День кафедри

До щорічного святкування Дня кафедри залучаються цікаві особистості наукового та культурного середовища міста Львова. Зокрема, у різні роки до святкування долучалися: Народний артист України Петро Бенюк, поет Роман Лубківський, Заслужений діяч мистецтв України Василь Яценяк, квартет “Амінь”, інструментальний квартет “Мар’яна”, Заслужений артист України Олександр Кузьменко, письменник і поет Ігор Гургула, Заслужений артист України, соліст Львівського Національного Академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Олег Лихач, співак і композитор Олесь Дяк та інші.
Серед запрошених гостей поважні професори: Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії імені М. Туган-Барановського НАН України С. М. Злупко; член спілки письменників України, голова Вченої ради Асоціації вчених “Економічна еліта Львова”, завідувач кафедри історії України та економічної теорії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького М. В. Брик; ректор Львівського інституту економіки і туризму І. О. Бочан; академік Української академії аграрних наук, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України Р. І. Тринько; декан економічного факультету ЛНУ імені І. Франка С. М. Панчишин; академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри економіки підприємств ЛНУ ім. І. Франка І. Р. Михасюк; академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри обліку і аудиту ЛНУ ім. І. Франка, письменник і поет О. М. Ковалюк; декан економічного факультету Львівського національного аграрного університету П. С. Березівський; ректор Львівської державної фінансової академії П. Ю. Буряк; завідувач кафедри банківської справи Університету банківської справи НБУ (м. Київ) О. Д. Вовчак; декан факультету державного управління та місцевого самоврядування Львівської філії Української академії державного управління при Президентові України М. Д. Лесечко; завідувач кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ Р. А. Слав’юк; директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка” О. Є. Кузьмін; Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії Г. І. Башнянин; професор кафедри економіки, обліку і аудиту Української академії друкарства Л. А. Швайка, доценти: завідувач кафедри обліку і аудиту Закарпатського державного університету (м. Ужгород) Г. М. Колісник, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України Г. В. Стричак та інші, а також студенти, викладачі та приятелі кафедри.