Науково-публіцистичні видання

1. Еліта економічної науки міста Лева-2001. Інфо¬рмаційно-бібліографічний довідник / [за ред. д.е.н. С. К. Реверчука]. – Львів : Євросвіт, 2001. – 224 с.
2. Реверчук С. К. Мої вчителі. Автобіографічний нарис. – Львів, 2003. – 31 с.
3. Цвіт стиглого коріння / [за заг. ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука]. – Львів, 2003. – 242 с.
4. Майдан нашої долі / [за ред. д.е.н. С. К. Реверчука]. – Львів : Економічна еліта Львова, 2005. – 54 с.
5. Грані економічної свободи / [за заг. ред. проф. С. К. Реверчука]. – Львів, 2005. – 156 с.
6. Еліта економічної науки міста Лева / [за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука]. – [2-ге вид., пе¬рероб. і доп.]. – Львів : Євросвіт, 2007. – 240 с.
7. Сувій іскринок життя / [за ред. д.е.н, проф. С. К. Реверчука]. – Львів, 2011. – 128 с.