Організація виховної роботи

Вагоме місце у діяльності кафедри посідає виховна робота. Викладачі кафедри БСБ разом зі студентами відвідують визначні архітектурні па-м’ятки, музеї та театри міста Львова, прово¬дять ознайомчі екскурсії банками Львова, їздять відпо¬чивати у Карпати, мандрують замками України тощо. Усі студенти спеціальності "Банків¬ська справа" залучаються до святкування Дня Кафед¬ри, яке проводиться щорічно 27 грудня. Кожного року кафедра видає свої рекламно-інформаційні та науково-популярні видання, до написання яких залучає студентів усіх курсів.