Держбюджетні теми кафедри

Кафедра брала участь у розробці держбюджетних науково-дослідних тем, зокрема:
“Управління економічною безпекою банківських і страхових підприємницьких структур в Україні” (2005-2007 рр.),
“Оптимізація регулятивної політики у банківському і страховому бізнесі України” (2008-2009 рр.),
“Управління реструктуризацією фінансових посередників в економіці України” (2010-2011 рр.).