Аспіранти, докторанти, здобувачі

Кафедра забезпечує наукове керівництво аспірантами і здобувачами. За час існування кафедри відбулися захисти 13 кандидатських та 3 докторських дисертацій:
Кандидатські дисертації:
1 Скоморович Ірина Георгіївна “Управління інвестиційними процесами в умовах формування ринкової економіки” 8 вересня 2000 р.
2 Лех Галина Андріївна “Сімейні господарства в умовах трансформації ринкової економіки України” 27 червня 2002 р.
3 Лобозинська Софія Миколаївна “Мале й середнє зовнішньоторговельне підприємництво в економіці України” 3 червня 2003 р.
4 Саврас Ірина Зіновіївна “Велике підприємництво в умовах ринкової трансформації економіки України” 8 лютого 2005 р.
5 Яворська Тетяна Василівна “Формування конкурентних відносин у трансформа­ційній економіці України” 23 червня 2005 р.
6 Владичин Уляна Володимирівна “Банківський капітал в умовах ринкової трансформації економіки України” 23 червня 2005 р.
7 Маліновська Ольга “Державне регулювання розвитку підприємництва в Україні” 27 жовтня 2006 р.
8 Колісник Галина Миколаївна “Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні” 4 грудня 2007 р.
9 Кльоба Лев Гнатович “Управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні” 4 липня 2008 р.
10 Чиж Людмила Мирославівна “Регулювання ринку банківських металів в Україні” 9 грудня 2009 р.
11 Фалюта Андрій Володимирович “Управління фінансовою стабільністю банків в економіці України” 27 травня 2010 р.
12 Ковалюк Андрій Олексійович “Фінансове регулювання реструктуризації комерційних банків в Україні” 8 грудня 2010 р.
13. Іршак Олеся Степанівна "Макроекономічне прогнозування розвитку банківництва в Україні" 12 лютого 2014 р.
Докторські дисертації:
1 Вовчак Ольга Дмитрівна “Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні” 8 червня 2006 р.
2 Лобозинська Софія Миколаївна “Державне регулювання банківської системи України” 25 січня 2012 р.
3. Яворська Тетяна Василівна "Державне регулювання страхового підприємництва в Україні" 7 листопада 2013 р.

Працівники кафедри отримали вчені звання доцентів кафедри банківського і страхового бізнесу, а саме: Скоморович Ірина Георгіївна (17 квітня 2003 р.), Лобозинська Софія Миколаївна (21 квітня 2005 р.), Яворська Тетяна Василівна (15 жовтня 2009 р.) та Владичин Уляна Володимирівна (15 жовтня 2009 р.).