Навчальні посібники і підручники

1. Реверчук Н. Й., Малик Я. Й., Кульчицький І. І., Реверчук С. К. Економічна безпека в Україні: держава, фірми, особи : [навчальний посібник] / [за ред. докт. екон. наук С. К. Реверчука]. – Львів : ЛФМАУП, 2000. – 192 с.
2. Реверчук С. К. Основи економічної теорії : [підручник] / М. І. Крупка, П. І. Островерх, С. К. Реверчук. – К. : Атіка, 2001. – 344 с.
3. Інвестологія: наука про інвестування : [навч. посібник] / С. К. Реверчук, Н. Й. Реверчук, І. Г. Скоморович та ін. ; [за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука]. – К. : Атіка, 2001. – 264 с.
4. Реверчук С. К. Сімейні господарства України: принципи, механізми, перспективи : [навч. посібник] / О. Ковалюк, Г. Лех ; [за ред. д.е.н. С. К. Реверчука]. – К. : Атіка, 2001. – 176 с.
5. Реверчук С. К. Інтернет-економіка: бізнес, фінанси, безпека : [навч. посібник] / О. Д. Вовчак, О. М. Ковалюк, С. К. Реверчук ; [за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука]. – Львів : ВПВ ЛвЦНТЕІ, 2002. – 205 с.
6. Реверчук С. К., Реверчук Н. Й., Малик Я. Й., Гелей М. Д. Економічна безпека України: внутрішні і зовнішні чинники : [навч. посіб.]. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2002. – 256 с.
7. Реверчук С. К. Бізнес-план підприємства: погляд банкіра : [навч. посіб.] / С. І. Кубів, Т. П. Вербицька, Г. М. Захарчин. – Львів, 2002. – 347 с.
8. Реверчук С. К. та ін. Історія економічних вчень: тести і вправи : [навч. посібник] / [за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука]. – К. : Атіка, 2002. – 96 с.
9. Історія економічних вчень: тести і вправи / [за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука]. – Львів : ВПВ ЛвЦНТЕІ, 2002. – 118 с.
10. Реверчук С. К., Вербицька Т. П., Кубів С. І. Інституційна інвестологія. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 278 с.
11. Реверчук С. К., Вовчак О. Д., Кубів С. І. та ін. Інституційна інвестологія : [навчальний посібник] / [за заг. ред. С. К. Реверчука]. – К. : Атіка, 2004. – 208 с.
12. Сива Т. В., Вовчак О. Д., Кубів С. І., Реверчук С. К. Історія страхування. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 192 с.
13. Скоморович І. Г., Кубів С. І., Вербицька Т. П. та інші. Історія грошей і банківництва : [навч. посібник] / [за ред. С. К. Реверчука]. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 391 с.
14. Скоморович І. Г., Реверчук С. К., Малик Я. Й. та ін. Історія грошей і банківництва : [підручник] / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – К. : Атіка, 2004. – 340 с.
15. Історія страхування : [підручник] / С. К. Реверчук, Т. В. Сива, С. І. Кубів, О. Д. Вовчак. – К. : Знання, 2005. – 213 с.
16. Скоморович І. Г. Історія грошей і банківництва: тести і вправи. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 106 с.
17. Реверчук С. К., Сива Т. В., Реверчук Л. С. Основи теорії економічної конкуренції : [навч. посіб]. – К. : Знання, 2007. – 271 с.
18. Лобозинська С. М. Облік і аудит у банку: [навч. посіб.] / [за ред. проф. С. К. Реверчука]. – К. : Знання, 2007. – 630 с.
19. Реверчук С. К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн : [навчально-методичний посібник]. – Львів : “Тріада плюс”, 2007. – 160 с.
20. Реверчук С. К. Основи методології економічних досліджень : [навчальний посібник]. – Львів : Євросвіт, 2007. – 112 с.
21. Реверчук С., Полулях І. Історія економічних вчень : [навч. посібник]. – Львів : “Тріада плюс”, 2007. – 352 с.
22. Владичин У. В. Банківське кредитування : [навч. посібник] / [за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука]. – К. : Атіка, 2008. – 648 с.
23. Яворська Т. В. Страхові послуги : [навч. посібник]. – К. : Знання, 2008. – 350 с.
24. Скоморович І. Г. Банківські операції : [навч. посібник] / І. Г. Скоморович. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. – 556 с.
25. Скоморович І. Г. Банківські операції : [навч. посібник] / І. Г. Скоморович. – Львів : Видавництво ПП “Магнолія 2006”, 2010. – 482 с.
26. Гроші та кредит : [підручник] / С. К. Реверчук [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – К. : Знання, 2011. – 382 с.
27. Банківська система : підручник / Реверчук С. К., Владичин У. В., Лобозинська С. М. та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 498 с.