Зустріч кафедри банківського і страхового бізнесу зі стейкхолдером з банку

Кафедра БСБ провела робочу зустріч зі стейкхолдером - головним бухгалтером АТ "КРЕДОБАНК" Віктором Хімяком.
Викладачі кафедри обговорили проблеми ринку праці та потреби у висококваліфікованих працівниках банківської сфери, які обізнані з новітніми цифровими фінансовими технологіями.
З метою розвитку освітніх програм, актуалізації знань та набуття нових навиків здобувачами освіти ОП "Банківський бізнес і фінансові технології" було обговорено питання змісту навчальних планів і робочих програм, залучення до навчального процесу банкірів-практиків, можливостей реалізації спільних проєктів.
Щиро дякуємо Віктору Хімяку за плідну співпрацю, конструктивні поради та цікаві можливості подальшого розвитку кафедри банківського і страхового бізнесу!