Методичне забезпечення

 1. Методичні вказівки з дисципліни "Аналіз банківської діяльності"
 2. Методичні вказівки з дисципліни "Банківське регулювання і нагляд"
 3. Методичні вказівки з дисципліни "Банківська безпека"
 4. Методичні вказівки з дисципліни "Фінансовий менеджмент"
 5. Методичні вказівки з дисципліни "Фінансовий моніторинг"
 6. Методичні вказівки з дисципліни "Гроші і банківництво"
 7. Методичні вказівки для написання курсової роботи
 8. Методичні вказівки до курсу "Маркетинг у банку"
 9. Методичні вказівки до курсу "Міжнародний банківський бізнес"
 10. Методичні вказівки з розроблення бізнес-плану з дисципліни "Стратегічне управління фінансами, банківською справою і страхуванням"
 11. Методичні вказівки до курсу "Стратегічне управління фінансами, банківською справою і страхуванням"
 12. Методичні вказівки з проходження
  виробничої практики магістрами освітньої програми «Банківський бізнес і фінансові технології»
 13. Методичні вказівки з проходження
  виробничої (переддипломної) практики магістрами освітньої програми «Банківська справа»
 14. Методичні вказівки з проходження
  виробничої (переддипломної) практики магістрами освітньої програми «Банківський бізнес і фінансові технології»
 15. Методичні вказівки для написання магістерської роботи