Дисципліни кафедриНормативні навчальні дисципліни кафедри на магістратурі

Предмет Викладач Семестр Семестровий
контроль
Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням к.е.н., доцент Войтович Людмила Мирославівна 1 екзамен
Фінанси у цифровій економіці к.е.н., доцент Ковалюк Андрій Олексійович 2 залік
Фінансовий менеджмент к.е.н., доцент Фалюта Андрій Володимирович 1 екзамен
Ринок фінансових послуг д.е.н., професор Реверчук Сергій Корнійович 1 екзамен
Страховий менеджмент д.е.н., професор Яворська Тетяна Василівна 2 екзамен
Бюджетний менеджмент к.е.н., доцент Іршак Олеся Степанівна 2 екзамен
Банківські продукти у цифровій економіці д.е.н., професор Скоморович Ірина Георгіївна 1 екзамен
Е-маркетинг у банку д.е.н., професор Яворська Тетяна Василівна 1 екзамен
Проєктне фінансування д.е.н., професор Скоморович Ірина Георгіївна 2 екзамен
Кредитний менеджмент і цифрові технології д.е.н., професор Владичин Уляна Володимирівна 2 екзамен
Іпотечне кредитування д.е.н., професор Владичин Уляна Володимирівна 3 залік
Монетарна політика д.е.н., професор Лобозинська Софія Миколаївна 3 залік
Варіативна частина

Предмет Викладач Семестр Семестровий
контроль
Професійна іноземна мова 1, 2 залік
Грошово-банківські системи д.е.н., професор Реверчук Сергій Корнійович 1 залік
Методологія наукових досліджень банківського бізнесу д.е.н., професор Реверчук Сергій Корнійович 1 залік
Банківський менеджмент к.е.н., доцент Фалюта Андрій Володимирович 1 залік
Управління банківським бізнесом к.е.н., доцент Фалюта Андрій Володимирович 1 залік
Аналіз інвестиційних проектів д.е.н., професор Скоморович Ірина Георгіївна 1 залік
Історія та філософія грошей і банківництва д.е.н., професор Скоморович Ірина Георгіївна 1 залік
Банківське регулювання і технології нагляду к.е.н., доцент Фалюта Андрій Володимирович 2 залік
Фінансові технології на ринку банківських металів к.е.н., доцент Войтович Людмила Мирославівна 2 залік
Цифрове страхування д.е.н., професор Яворська Тетяна Василівна 2 залік
Безпека банківського бізнесу д.е.н., професор Яворська Тетяна Василівна 2 залік
Інноваційний розвиток банку к.е.н., доцент Іршак Олеся Степанівна 2 залік
Міжнародні розрахунки та валютні операції д.е.н., професор Скоморович Ірина Георгіївна 2 залік
Е-корпоративне управління к.е.н., доцент Іршак Олеся Степанівна 3 залік
Платіжні системи та фінансові технології к.е.н., доцент Ковалюк Андрій Олексійович 3 залік
Фінансово-технологічна та інституційна реструктуризація бізнесу к.е.н., доцент Ковалюк Андрій Олексійович 3 залік
Технології прогнозування банківського бізнесу к.е.н., доцент Іршак Олеся Степанівна 3 залік
Інвестиційне кредитування д.е.н., професор Владичин Уляна Володимирівна 3 залік
Міжнародний банківський бізнес д.е.н., професор Владичин Уляна Володимирівна 3 залік
Державне регулювання цифровізації банківської системи д.е.н., професор Лобозинська Софія Миколаївна 3 залік
Захист інтелектуальної власності д.е.н., професор Владичин Уляна Володимирівна 3 залік