Працівники кафедри

 

Завідувач кафедри, д.е.н., професор Реверчук Сергій Корнійович

Наукові інтереси – методологія наукових досліджень, сучасні зарубіжні банківські системи, банківські кризи в умовах циклічності, фінансово-економічна безпека суб’єктів підприємництва.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Методи наукових досліджень", "Науковий семінар", "Грошово-банківські системи", "Гроші та банківництво".

Зв'яжіться зі мною: serhiy.reverchuk@lnu.edu.ua

 

д.е.н., професор Лобозинська Софія Миколаївна

Наукові інтереси – монетарне регулювання економіки, державне регулювання фінансових ринків, теорія і практика обліку і аудиту фінансових установ, фінансовий контроль господарської діяльності.

Навчальні дисципліни, що викладаються: “Облік і аудит у банку”, “Грошово-кредитна політика”, “Гроші та банківництво”, “Фінансовий менеджмент у банку”, “Банківське регулювання та нагляд”, "Державне регулювання банківської системи".

Зв'яжіться зі мною: sofiya.lobozynska@lnu.edu.ua

 

д.е.н., професор Яворська Тетяна Василівна

Наукові інтереси – проблеми економічної конкуренції, банківського маркетингу, розвитку та державного регулювання страхового підприємництва, страхового ринку в Україні та світі.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Гроші та банківництво", "Маркетинг у банку", "Страховий менеджмент", "Фінансовий моніторинг", "Страхова система".

Зв'яжіться зі мною: tetyana.yavorska@lnu.edu.ua

 

д.е.н., професор Владичин Уляна Володимирівна

Наукові інтереси – діяльність банків з іноземним капіталом, державне регулювання іноземного банківництва, теорія та практика банківського кредитування, розвиток іпотечного кредитування, банківський аналіз.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Аналіз банківської діяльності", "Кредитний менеджмент", "Іпотечне кредитування", "Інвестиційне кредитування", "Міжнародний банківський бізнес".

Зв'яжіться зі мною: ulyana.vladychyn@lnu.edu.ua

 

д.е.н., професор Скоморович Ірина Георгіївна

Наукові інтереси - історія грошей і банківської справи, еволюція грошових систем, банківська справа.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Історія та філософія грошей і банківництва", "Банківські продукти", "Банківські операції", "Проектне фінансування", "Міжнародні розрахунки і валютні операції".

Зв'яжіться зі мною: iryna.skomorovych@lnu.edu.ua

 

к.е.н., доцент Войтович Людмила Мирославівна

Наукові інтереси – проблеми ринку банківських металів, розвиток та регулювання страхової системи в Україні та світі, особливості стратегічного управління банком.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Гроші та банківництво", "Ринок банківських металів", "Стратегічне управління банком", "Банківські операції", "Грошово-банківські системи".

Зв'яжіться зі мною: lyudmyla.voytovych@lnu.edu.ua

 

к.е.н., доцент Фалюта Андрій Володимирович

Наукові інтереси – управління фінансовою стабільністю банків; управління економічною безпекою банківської системи.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Фінансовий менеджмент у банку", "Банківське регулювання та нагляд", "Банківський менеджмент", "Управління банківськими ризиками".

Зв'яжіться зі мною: andrii.faliuta@lnu.edu.ua

 

к.е.н., доцент Ковалюк Андрій Олексійович

Наукові інтереси – функціонування фінансового посередництва в неусталених господарських системах, проблеми реструктуризації банків.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Банківська система", "Платіжні системи", "Управління вартістю банку", "Реструктуризація банку", "Теорія економічної конкуренції".

Зв'яжіться зі мною: email: andriy.kovalyuk@lnu.edu.ua; Телеграм: @Andriy_Kovalyuk

 

к.е.н., доцент Іршак Олеся Степанівна

Наукові інтереси – прогнозування розвитку банківської діяльності, оподаткування банківської діяльності в Україні та світі, особливості управління податковою безпекою підприємств.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Гроші та банківництво", "Інноваційний розвиток підприємства", "Прогнозування банківської діяльності", "Корпоративне управління", "Бюджетний менеджмент", "Оподаткування банків".

Зв'яжіться зі мною: olesya.irshak@lnu.edu.ua

 

Старший лаборант, к.е.н. Цибульська Наталія Богданівна

Наукові інтереси - рейтингування банківських установ, формування ринку рейтингових послуг, облік і звітність банків.

Зв'яжіться зі мною: nataliya.tsybulska@lnu.edu.ua