Держбюджетні теми кафедри

Кафедра брала участь у розробці держбюджетних науково-дослідних тем, зокрема: “Управ¬ління економічною безпекою банківських і страхо¬вих підприємницьких структур в Україні” (2005-2007 рр.), “Оптимізація регулятивної політики у банківському і страховому бізнесі України” (2008-2009 рр.), “Управління реструктуризацією фінансових посередників в економіці України” (2010-2011 рр.).