Методичне забезпечення

1) Методичні рекомендації щодо посилання на джерела літератури
2) Методичні вказівки з дисципліни "Аналіз банківської діяльності"
3) Методичні вказівки з дисципліни "Банківське регулювання і нагляд"
4) Методичні вказівки з дисципліни "Банківська безпека"
5) Методичні вказівки з дисципліни "Фінансовий менеджмент"
6) Методичні вказівки з дисципліни "Фінансовий моніторинг"
7) Методичні вказівки з дисципліни "Гроші і банківництво"
8) Методичні вказівки для написання курсової роботи
9) Методичні вказівки для написання магістерської роботи
10) Методичні вказівки до курсу "Маркетинг у банку"
11) Методичні вказівки до курсу "Міжнародний банківський бізнес"
12) Методичні вказівки з розроблення бізнес-плану з дисципліни "Стратегічне управління фінансами, банківською справою і страхуванням"
13) Методичні вказівки до курсу "Стратегічне управління фінансами, банківською справою і страхуванням"